17.10.2021 - Pendik Ticaret ve İş Platformuna Hoşgeldiniz.
Pendik Firma ve İş Platformu

"Tebli̇ğ" ile Etiketlenen Konular

kariyer-2.png
YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ –– Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik ...
“Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata Ait Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. SGK'nin elektronik ortamda...
YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI YÖNETMELİKLER –– Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Mevti yahut Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek...
YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI YÖNETMELİKLER –– Yeni Bitki Çeşitlerine İlişkin Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelikte...
YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI YÖNETMELİKLER –– Emniyet Genel Müdürlüğüne İlişkin Araç, Gereç, Mal ve Gereçlerin...
YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Kimi Mutabakatların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında...
YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Düzce, Rize, Artvin, Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana, Muğla,...
YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ –– Devlet Denetleme Şurası Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik ...
Merkez Bankası, ticari kredi kullanımı nedeniyle banka ve finansman kuruluşlarının aldığı fiyatlara ait düzenleme yaptı....
YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Ünitelerin...
YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Türkiye Petrolleri Anonim İştirakinin Yurt Dışında Şirketler Kurması...
YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar (Karar...
YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI YÖNETMELİKLER –– Çerçeve Muahede İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik...
YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI YARGITAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI –– Yargıçlar ve Savcılar Şurası Genel Kurulunca...
YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI YÖNETMELİKLER –– Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ––...
SPK'nın "Portföy İdare Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine Ait Temeller Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.Bildirimde, portföy...
YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI MİLLETLERARASI ANDLAŞMA –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Ortasında Yatırımların...
YASAMA KISMI TBMM KARARI 1285 Yargıçlar ve Savcılar Konseyi Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar YÜRÜTME...